Glossary ในส่วนนี้ขอรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำ SEO ,SEM และศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการสื่อสาร หรือในการอ่านบทความได้อย่างเข้าใจมากขึ้น ซึ่งในส่วนนี้ เป็นส่วนที่ผมเข้าใจ และคิดว่า น่าจะหมายความถึงสิ่งเหล่านี้ แต่อาจจะไม่ตรงหรือไม่ถูกต้องมากนัก ดังนั้น จึงไม่ควรนำไปอ้างอิงในลักษณะของทางวิชาการนะครับ แต่เอาไว้ให้พอเข้าใจกับสิ่งที่เอ่ยถึงได้เท่านั้น ส่วนท่านที่คิดว่าความหมายใดนั้นไม่ถูกต้อง หรือต้องการเพิ่มเติม ก็สามาถบอกกล่าวกันได้นะครับ เพื่อที่จะได้ช่วยกันอีกทางหนึ่ง

SEM: Search Engine Marketing
หรือการทำการตลาดผ่าน ทาง search engine ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น google,yahoo,msn หรือที่อื่นๆ โดยใช้วิธีทั้งการทำ seo การทำ pay per click advertising

SEO: Search Engine Optimization
คือ การปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสม เพื่อให้ search engine ต่างๆ นำเว็บไซต์ของเราไปจัดอันดับในการแสดงผลได้ เด่นชัด ในอันดับต้นๆ ได้อย่างถูกต้อง กับเนื้อหาของเว็บไซต์ของเรา

Search engine friendly
การที่หน้าเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ของเรานั้นเป็นมิตรกับ search engine หรือสามารถสื่อสารให้ search engine เข้าใจเว็บเราได้มาก

PPC: Pay per click
เป็นรูปแบบ ads ในลักษณะหนึ่ง ที่จะมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนกันเมื่อมีการคลิก

SERP’s: Search engine result page(s)
หน้าแสดงผลการค้นหาของsearch engine ต่างๆ เช่น google serp ก็หมายถึงหน้าที่แสดงผลการค้นหาของ google

Blackhat SEO
การทำ seo ในมุมที่เป็น ศาสตร์ด้านมืด หรือเป็นการโกงเป็นหลักนั่นเอง

Whitehat seo
การทำ seo อย่างถูกต้องตามหลัก กฏ กติกาของ search engine ทั่วๆไป

PR: Pagerank
หมายถึง Google pagerank ซึ่งจะเป็นการจัดอันดับของหน้าเว็บหน้าหนึ่งหน้าใด ของ google (รายเดียวเท่านั้น) มิใช่หมายถึงอันดับ ในหน้าแสดงผลการค้นหาแต่อย่างใด (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม SEO project : Google Pagerank..)

Rank หรือ ranking
หมายถึงอันดับที่แสดงในหน้า SERPs นั่นเอง

Inbound link
หมายถึงลิ้งค์ที่วิ่งเข้ามายังเว็บไซต์เรา ตามปรกติ (ไม่รวม javascript)

Outbound link
หมายถึงลิ้งค์ ที่ลิ้งค์ไปยังหน้าเว็บอื่นๆ แต่ไม่รวมระบบลิ้งค์ในแบบของการใช้ javascript เช่นกัน

Spider ,bots, robots
หมายถึง โปรแกรมอัติโนมัต ที่ใช้ในการค้นหา และเก็บข้อมูลในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งหมายรวมถึงพวก spam bot ด้วย

Indexs
สำหรับคำว่า index ใน search engine นั้น หมายถึง หน้าเว็บที่ถูก search engine นำไปเก็บไว้ ในลักษณะคล้ายกับ สารบัญหนังสือ ซึ่งจะแสดงในผลการค้นหา

Cache page
หมายถึงหน้าเว็บไซต์ที่ถูกเก็บไว้ใน search engine ต่างๆ ซึ่งส่วนมากจะเป็นเพียง text เท่านั้น

Spamdexing
คือการใส่ index ขยะจำนวนมาก ให้แก่ search engine

Cloacking
เทคนิคการทำ seo ในฝั่งของ Blackhat แนะนำให้ไปอ่านต่อที่นี่ครับ Case Study:Welcome back BMW.de .

Doorway pages
เทคนิคการทำ seo ในฝั่งของ Blackhat โดยการสร้างประตูทางเข้าในการยัดเยียดคีย์เวิร์ดให้แก่ bots spider แนะนำให้ไปอ่านต่อที่นี่ครับ BlackHat in Thailand,wrong way to SEO from Hell..

Google sitemap
เป็นไฟล์ที่ประกอบไปด้วย ลิ้งค์ของเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรา วันเดือนปี ที่สร้างเอกสารนั้นๆ และลำดับความสำคัญ ซึ่งสำหรับ google ค่ายเดียวเท่านั้น และไม่ใช่ sitemap สำหรับ user ทั่วๆ ไปที่จะใช้งานได้ เพราะจะถูกเก็บในลักษณะของ xml หรือ บีบอัดไว้

keyword density
หมายถึง ความหนาแน่นของปริมาณคีย์เวิร์ด ในหน้าเว้บไซต์ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือร้อยละ เทียบกับปริมาณคำทั้งหมดในหน้าเว็บไซต์ (อ่านรายละเอียด Adsense Tip:Keyword density,Do you know????. )