April Fool’s Day Archive

Found Google SERP’s Backoffice Link.

April Fool's Day จ้า

วันนี้ แวะมาอัพเดทข่าวด่วนก่อนนครับ พอดีผม กับทางเพื่อนชาวฝรั่งอีกคนนึง ซึ่งท่านนี้ มักจะทำ Reverse engine เพื่อเช็ค Algorithm ของ Google อยู่เสมอครับ ซึ่งหลังจากที่ได้คุยกันมานาน ทางเพื่อนคนนี้ จึงเปิดใจกับผมว่า เค้าเคยเป็นหนึงในทีมงานที่เขียนระบบบางส่วนในนั้นครับ ซึ่งในตำแหน่งดังกล่าว ไม่ได้ทำงานโดยตรงให้กับ google ครับ เป็นเพียงบริษัทที่เป็นเหมือนตัวแทนของ Google เพื่อเลี่ยงการเช็คหรือข้อสงสัยจากทำงานที่เกี่ยวข้องกับ Algorithm อันซับซ้อนของ Google ครับ ซึ่งนั้น เป็นเหตุ ให้รู้เส้นทางเข้าที่จะไปดูข้อมูลบางส่วนของหน้าเว็บไซต์ โดยในหน้านั้นจะเป็นเหมือนกับหน้าผลลัพธ์ ของการค้นหาในปรกติที่เราใช้อยู่ครับ แต่จะมีข้อมูลบางอย่างที่โผล่ขึ้น ต่อท้าย info url ...Read More